Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

nederlands | français

Agenda


 
 

Home.

Leden.

Leden


Het IBE-BIV richt zich tot mensen en organisaties dewelke actief zijn in de wereld van de verlichting. Hiermee richt men zich specifiek op theoretici (Docenten,...), professionals uit de openbare administratie en uit de verlichtingsindustrie, fabrikanten, designers en installateurs.

Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de werken en de informatievergaderingen van de vier werkgroepen van het IBE-BIV :

   A. Werkgroep A : Verlichtingswetenschappen (terminologie, het "zien", fotometrie, colorimetrie)
   B. Werkgroep B : Verlichtingstoepassingen (binnen- en buitenverlichting)
   C. Werkgroep C : Transportverlichting (openbare verlichting, voertuigverlichting, signalisatie)
   D. Werkgroep D : Organisatie van externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, vorming, etc...)


Deze vier basiswerkgroepen werden opgericht met als doel :

   1. een betere opvolging van de internationale werkzaamheden te kunnen garanderen
   2. effectieve steun te verlenen aan de Belgische afgevaardigden in de werkgroepen van CIE en CEN
   3. over een gepaste onderzoeksstructuur te beschikken wanneer het IBE-BIV gevraagd wordt zich uit te spreken over projecten van Europese normen
   4. de doorstroming van informatie naar de leden te verzekeren
   5. nationaal de wetenschappelijke en technische actie van het IBE-BIV te bevorderen


Bovendien neemt elk lid deel aan de algemene vergadering van het BIV-IBE die gewoonlijk eind maart georganiseerd word.

Deze algemene vergadering is gekoppeld aan een plenaire vergadering van de normalisatiecommissie E169 dat het programma voor de normalisatiewerken voor het werkjaar vastlegt.


Lidcategorieën en lidgeld

Het BIV-IBE heeft verschillende categorieën van leden, elke categorie van lidmaatschap bevat verschillende type leden.

 

1. Categorie : Industrie en Instellingen

 

Statuut van het lid Effectief lid Toegetreden lid
  Lidgeld*
(excl. BTW)
Aantal stemmen AV Tarifaire voordelen** Lidgeld*
(excl. BTW)
Aantal stemmen AV Tarifaire voordelen**
Berschermend lid Montant M
M ≥ 780 €
n=M/390 +2 n      
Ondersteunend lid 580 € 3 3      
Industriële onderneming 390 € 2 2 200 € 0 1
Bestuur, technische instelling of school 390 € 2 4 200 € 0 2

*     basis: comsumptie-index november 2017
**   aantal personen die van speciale ‘lidmaatschapstarieven’  genieten bij de aankoop van publicaties en eventueel bij deelname aan manifestaties
***  in de zin van de laatste paragraaf van hoofdstuk 5. A van de statuten

 

2. Categorie : Departementen van scholen of  technische instellingen

 

Statuut van het lid Effectief lid Toegetreden lid
  Lidgeld*
(excl. BTW)
Aantal stemmen AV Tarifaire voordelen** Lidgeld*
(excl. BTW)
Aantal stemmen AV Tarifaire voordelen**
Departementen van scholen of  technische instellingen 200 € 1 2  100 € 0 1
Ter individuele titel Benoemd*** 1 1 80 € 0 1

*     basis: comsumptie-index november 2017
**   aantal personen die van speciale ‘lidmaatschapstarieven’  genieten bij de aankoop van publicaties en eventueel bij deelname aan manifestaties
***  in de zin van de laatste paragraaf van hoofdstuk 5. A van de statuten

 

3. Categorie : Individueel lid

 

Statuut van het lid Effectief lid Toegetreden lid
  Lidgeld*
(excl. BTW)
Aantal stemmen AV Tarifaire voordelen** Lidgeld*
(excl. BTW)
Aantal stemmen AV Tarifaire voordelen**
Student, gepensioneerd - - - 25 € 0 1
Erelid - - - 0 € 0 1

*     basis: comsumptie-index november 2017
**   aantal personen die van speciale ‘lidmaatschapstarieven’  genieten bij de aankoop van publicaties en eventueel bij deelname aan manifestaties
***  in de zin van de laatste paragraaf van hoofdstuk 5. A van de statuten

 

Lid worden

Indien u wilt inschrijven als lid van het BIV-IBE kan u direct contact opnemen met het secretariaat ofwel het formulier overeenkomstig het statuut van lidmaatschap die u wenst aan te vragen ingevuld terugsturen.

  Formulier : Industrie en Instellingen
  Formulier : Depertementen van scholen of technische instellingen
  Formulier : Individueel lid