Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

nederlands | français

Agenda


 
 

Home.

Opdracht.

Opdracht


Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV) heeft tot doel zich toe te leggen op alle wetenschappelijke of technische activiteiten met betrekking tot zowel natuurlijke als kunstmatige verlichting.

De opdrachten van het IBE-BIV kunnen als volgt worden samengevat :

   1.

Een - nationale en internationale - ontmoetingsplaats vormen voor wetenschap, technologie en kunst van licht en verlichting, die de uitwisseling van informatie op die gebieden bevordert.

  2.

Opvolgen van normen en basismethoden voor metrologie op het gebied van licht en verlichting en meewerken aan het opstellen van deze documenten.

  3.

De nodige richtlijnen verstrekken in het kader van het uitwerken van internationale en nationale normen en op het gebied van licht en verlichting.

  4.


Verslagen, normen, technische rapporten en andere documenten opstellen en publiceren over onderwerpen met betrekking tot wetenschap, technologie en de kunst van licht en verlichting.

  5.

Contacten onderhouden en technische samenwerking bevorderen met andere nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met wetenschap, technologie, normalisatie en de kunst van licht en verlichting.


Op internationaal vlak
Het IBE-BIV is een van de stichters van de Commission Internationale de l’Eclairage, de instelling die instaat voor normalisatie en publicatie van referentiedocumenten op het gebied van verlichting.


Op Europees vlak
Het IBE-BIV is, met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), de sectorale operator voor de commissie E169 van het Comité Européen de Normalisation (CEN). In opdracht van het Bureau voor Normalisatie (NBN) vertegenwoordigt het IBE-BIV de Belgische afvaardiging op het CEN TC 169 die actief is op het gebied van licht en verlichting.

Het IBE-BIV is lid van Lux Europa, de Europese bond van nationale verlichtingsverenigingen, die om de vier jaar de grootste Europese en internationale conferentie over verlichting houdt.


Op nationaal vlak
Op de gebieden waar het CEN nog geen normalisatiewerkzaamheden heeft aangevat, kunnen de nationale overheden normen blijven opstellen. Deze worden dan ontwikkeld in het kader van het IBE-BIV.

Sommige Europese normen, die door consensus of door verzameling van documenten tot stand komen, zijn soms weinig leesbaar en moeilijk toe te passen. Daarom schrijft en publiceert het IBE-BIV gidsen voor de gebruikers. Deze gidsen worden publiek ter beschikking gesteld.

Het IBE-BIV organiseert en neemt deel aan activiteiten om de ontwikkelingen op het gebied van verlichting te verspreiden.

Ook dient te worden opgemerkt dat het IBE-BIV de exclusiviteit voor de verkoop van de CIE-publicaties in België bezit.

Ten slotte wordt door het IBE-BIV ter bevordering van de studie en het onderzoek jaarlijks een prijs uitgereikt aan een origineel eindwerk op het gebied van verlichting.