Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

nederlands | français

Agenda


 
 

Home.

Officiële documenten.

Op deze pagina’s vindt u verschillende officiële documenten met betrekking tot het IBE-BIV.


Statuten van het IBE-BIV


In de statuten is onder andere vastgelegd:

   A. De naam, het maatschappelijk doel en de zetel.
   B. De drie categorieën van leden
   C. De samenstelling en bevoegdheden van de Algemene Vergadering
   D. De samenstelling en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de wijze waarop deze bevoegdheden aan het Directiecomité en het secretariaat-generaal worden gedelegeerd
   E. De wetenschappelijke en technische activiteiten
   F. De middelen van de vereniging


Huishoudelijk reglement


Het Huishoudelijk Reglement bevat verklaringen en een gedetailleerde beschrijving van de Statuten.


Bijdragen


De bijdragen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van 29 maart 2018.


Inschrijvingsformulieren


Inschrijvingsformulier voor lid : Industriële onderneming of instelling
Inschrijvingsformulier voor lid : Afdeling van onderwijs- of onderzoeksinstellingen
Inschrijvingsformulier voor lid : Individu