Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

nederlands | français

Agenda


 
 

Normalisatie.

Organisaties.

Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

Het BIV-IBE is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die de technische en normatieve werken op verschillende niveaus opvolgt.

 

1. Internationaal

Het BIV-IBE is een van de stichtende leden van het Commission Internationale de l’Eclairage.

Het zetelt, in zijn eigen naam, in de Algemene Vergadering van deze organisatie die onder andere tot doel heeft technische referentienormen en -rapporten op te stellen.

 

2. Europees

Het BIV-IBE verzekert, samen met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - WTCB -, de rol van sectoriële operator voor de E169-commissie.

Jaarlijks wordt een plenaire vergadering van de E169-commissie georganiseerd om het programma van de normatieve activiteiten vast te leggen en die te rapporteren ten opzichte van het Normalisatiebureau (NBN).

De E169-commissie belast per jaar werkgroepen A, B en C van het BIV-IBE met normatieve opvolgingsactiviteiten.


3. Nationaal

Voor de domeinen waar het CEN nog geen normalisatiewerken is gestart, kunnen de nationale overheden normen blijven produceren.  Die worden dan ontwikkeld binnen het BIV-IBE.

Zo wordt door het BIV-IBE momenteel een Belgische norm over de selectie van wegenklassen afgewerkt.
Dit referentiedocument NBN L 18-004  Selectie van de verlichtingsklassen is bestemd als aanvulling op het CEN-rapport (CR) 13201-1, Openbare verlichting – Selectie van de verlichtingsklassen.

Het dient als hulp bij de selectie van de verlichtingsklassen en hun voorschriften.  Het is van toepassing op vaste verlichtingsinstallaties die de gebruiker een correcte visuele perceptie bieden van de openbare verkeerszones buiten tijdens donkere periodes, met als doel de veiligheid en een goede doorstroming van het verkeer, alsook de openbare veiligheid te verzekeren.

Het BIV-IBE publiceert ook verschillende documenten op Belgisch niveau, zoals de codes van goede praktijk. Het levert ook neemt ook openbaar standpunten in over technische en normatieve aspecten i.v.m. licht en verlichting.

  ibe_biv_logo


Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV)

Secretariaat van het l'IBE-BIV
IBE/BIV c/o VUB - IrW – ETEC
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel

  Tel. : ++ (0) 32 2 629 28 19
Fax : ++ (0) 32 2 629 36 20

Website : www.ibe-biv.be
Email : ibe-biv@vub.ac.be