Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

nederlands | français

Agenda


 
 

IBE-BIV Prijs.

 

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV-IBE) kent elk jaar een prijs toe met als doel de auteurs van originele technische en wetenschappelijke eindwerken die betrekking hebben tot onderzoek in het domein van verlichting aan te moedigen. 

Dit onderzoeksdomein moet in de ruimste zin van het woord worden beschouwd en omvat in het bijzonder fotometrie, eigenschappen van lichtbronnen en armaturen, techniek en de fysiologie van verlichting, ergonomische aspecten, veiligheid, onderwijs, enz.
 
Louter vulgariserende en documentatiewerken komen niet in aanmerking. Werken die het voorwerp uitmaken van een doctoraatsthesis worden niet in acht genomen. De jury behoudt zich het recht om een werk dat al een prijs kreeg toegekend, te weigeren.
De prijs is 1.500 euro waard.

De werken voor de prijs moeten voor 1 juli van het sebetreffebde jaar in zesvoud worden ingediend bij het secretariaat van het BIV-IBE.
Het nieuwe adres is: IBE-BIV, pa. Laboratorium voor Lichttechnologie, KU Leuven – Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, België. Het volledige reglement van de prijs en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen op secretariaat van het IBE-BIV of kunnen hier gedownload worden.

De samenvattingen van de werken die in het verleden een prijs ontvingen, zijn gratis in te kijken op volgende pagina's:

  2019  

     Nele Van de Voorde (Ugent)

     Toepassing van de CEN daglichtnorm bij het ontwerp van schoolgebouwen

 
     

 

 
  2017  

    Hendrik Vincent (KU Leuven, Technologiecampus Gent)
    Onderzoek en ontwikkeling van een efficiënte OLED-module met een gebundeld stralingspatroon

 
         
  2016  

    Laure Tiquet (Université de Liège)
    Modélisations de l'éclairage naturel des bâtiments basées sur des données climatiques                                                                            - application  à l'atrium

 
         
  2014       Jeroen Wattez (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gent)
    Effect van stimulusgrootte op de perceptie van lichtgevende kleuren
 
         
  2013       Jean-Denis Thiry (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
    Les "mécanismes-lumière" dans l'architecture des bibliothèques d'Alvar Aalto
 
         
  2012       Laurent Léoskool (UMons - Faculté Polytechnique)
    Caractérisation colorimétrique de mélanges binaires et ternaires
 
         
  2009       Justine Decuypere (UMons - Faculté Polytechnique)
    Investigations sur l’influence des conditions mésopiques en éclairage artificiel des milieux extérieurs
 
         
  2007      Pierre Willem  (Université de Liège)
   L’éclairage naturel et la logique floue : un mariage constructif pour une évaluation compréhensive
 
         
  2003      Jean-Pierre Barthel et Arthur Comblen  (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
   Goniospectrophotométrie des matériaux sous incidence oblique
   Application à la caractérisation optiques de vitrages avancés
 
         
  2002      Mathieu Dusart (Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine Saint-Luc, Bruxelles)
   Lumière de Nuit
 
         
  2001      Mourad Baouch (Université de Liège)
   Evaluation des Incertitudes sur la Mesure du Flux Lumineux de Lampes à Décharge en Sphère intégratrice
 
         
  2000      Jörgen Bornauw (Vrije Universiteit Brussel)
   Analysis and Upgrading of the Working Conditions at Delta-4